Jerzy Samochowiec

profesor nauk medycznych, specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta

O mnie: jestem specjalistą psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą (certyfikat Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nr 475). Drogę rozwoju zawodowego związałem od początku z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym (wcześniej Pomorską Akademią Medyczną) w Szczecinie. Tu ukończyłem studia, zrobiłem specjalizację, obroniłem pracę doktorską i uzyskałem habilitację, tu pracuję na co dzień, choć bliskie są też mi kontakty zawodowe i naukowe z całym światem. Przez trzy lata (1997-1999) pracowałem w Klinice Psychiatrycznej Freie Universitaet w Berlinie (jako stypendysta Aleksandra von Humboldta). Szkolenie w psychoterapii odbywałem w Krakowie pod okiem profesora Jerzego Aleksandrowicza. Jako profesor nauk medycznych i członek wielu towarzystw, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP 2019-2022), aktualnie wiceprezes PTP, oraz członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego angażuję się w rozwój psychiatrii w Polsce i Europie. Jestem też członkiem Komitetów Redakcyjnych wydawnictw: Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, Journal of Clinical Medicine, Psychiatria Polska, Alkohol i Narkomania oraz Redaktorem Naczelnym czasopisma Archives of Psychiatry and Psychotherapy. Moimi głównymi zainteresowaniami są: genetyczne uwarunkowania uzależnień, depresji, zaburzeń lękowych, ADHD, jak również farmakogenetyka schizofrenii, pierwsze epizody psychozy, stany wysokiego ryzyka psychozy oraz wpływ mikrobioty na funkcjonowanie psychiczne. Moje doświadczenie badawcze i kliniczne pozwala przekładać teoretyczne i empiryczne rozważania naukowe na wsparcie codzienności osób z zaburzeniami psychicznymi.