Miejski Ośrodek Informacji Kryzysowej

http://www.interwencjakryzysowa.pl/osrodki-interwencji-kryzysowej/4349

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie:

https://mopr.szczecin.pl

Klinika Psychiatrii SPSK 1 w Szczecinie

https://www.spsk1.szn.pl/jednostki/szczecin-ul-broniewskiego-26/kl-psychiatrii-z-oddzialem-dziennym

OTUA Stanomino

http://www.wotuwstanomino.pl

Szpital Miejski w Zdrojach

http://www.szpital-zdroje.pl

Katedra i Klinika Psychiatrii

https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-i-klinika-psychiatrii

Instytut Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego

https://psy.usz.edu.pl

European Psychiatric Association

https://www.europsy.net/npas-steering-committee/

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

https://psychiatria.org.pl

Polskie Towarzystwo Psychologiczne

http://www.ptp.org.pl

https://sekcjanaukowapsychoterapii.org

Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

http://psychiatria.org.pl/sekcja_naukowa_terapii_rodzin

Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

http://www.sekcjapsychoterapii.pl

Polski Instytut Ericksonowski

https://www.p-i-e.pl

 FUNDACJA ROZWOJU TERAPII RODZIN NA SZLAKU

https://naszlaku.org

Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

https://kcp.com.pl

 Psychiatria Polska

http://www.psychiatriapolska.pl

 Archives of Psychiatry and Psychotherapy

http://www.archivespp.pl