images

doktor nauk medycznych, specjalista psychiatrii

O mnie: jestem specjalistą psychiatrą, doktorem nauk medycznych. Na co dzień pracuję w oddziale całodobowym AB Kliniki Psychiatrii oraz jako asystent w Katedrze i Klinice Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Studia medyczne ukończyłem w 2010 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 roku jestem nieprzerwanie związany z Katedrą i Kliniką Psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w ramach: oddziału całodobowego, poradni przyklinicznej oraz zespołu leczenia środowiskowego. Uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii oraz obroniłem pracę doktorską zatytułowaną, pt.: „Wpływ mikroflory przewodu pokarmowego oraz stanu bariery jelitowej na efektywność leczenia farmakologicznego u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych”. Kontynuuję rozwój akademicki jako autor i współautor publikacji naukowych w obszarach psychiatrii i mikrobioty jelitowej. Jestem zaangażowany w działalność naukową i dydaktyczną, biorę też aktywny udział we współorganizowaniu konferencji naukowych (Zjazd Psychiatrów Polskich, Zachodniopomorskie Dni Psychiatryczne). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prywatnie - mąż i ojciec, miłośnik klasycznej motoryzacji.